VIETTEL

VIETTEL

LIFE MEDIA VIỆT NAM hân hạnh đồng hành cùng Viettel trong các chiến dịch truyền thông quảng bá về sản phẩm và thương hiệu của Viettel thông qua hình thức Booking bài viết PR trên các nền tảng báo điện tử. Về Viettel cũng như là dự án “Dựng xây cuộc sống mới”, Viettel Construction mong muốn đưa ánh sáng tự nhiên từ thành thị về nông thôn, triển khai nhiều chương trình nhân văn, phụng sự cộng đồng và xã hội. Thông qua đây, Viettel Construction cũng có thể khẳng định khát khao phụng sự xã hội, gắn liền trách nhiệm cộng đồng với các hoạt động kinh doanh theo mô hình 3P gồm: “People” (con người), “Planet” (hành tinh) và “Profit” (lợi nhuận). Viettel Construction mong muốn tiếp tục cống hiến nhiều hơn trên hành trình “Dựng xây cuộc sống mới” cho từng hộ gia đình Việt bằng chính những hành động vì cộng đồng ý nghĩa, tiếp tục đẩy mạnh kinh doanh với các sản phẩm chất lượng và giá cả cạnh tranh.

LIFE MEDIA VIỆT NAM hân hạnh đồng hành cùng Viettel trong các chiến dịch truyền thông quảng bá về sản phẩm và thương hiệu của Viettel thông qua hình thức Booking bài viết PR trên các nền tảng báo điện tử

CLIENT

Viettel

LINK ADS

https://zingnews.vn/viettel-construction-cung-suntek-dua-anh-sang-ve-nghia-trang-liet-si-post1339231.html